carla nederbragt – januari

Carla Nederbragt tekent en schildert de ‘binnenwereld’. Soms is dat wat haar gedachten bezighoudt. Vaak is het ook letterlijk wat zich binnen bevindt. Achter de gordijnen en de vitrage van de huizen in de straat. De tafels en stoelen, de honden en de televisie. Haar werk sleept je mee naar de levens van andere mensen. Je wordt een voyeur. Plotseling bekijk je ook jezelf eens door de ogen van een ander.

Sweet home | ei-tempera op linnen | 120x100 | € 1400