frans van tartwijk – juni 2023

Twee Chinese vrouwen houden een soort spandoek omhoog met een Chinese tekst. Als een soort reclame die niemand begrijpt. Het lijkt of ze demonstreren. Voor diegenen die het Chinees niet echt machtig zijn: de correcte vertaling is ‘Laten we Chinees (of Mandarijn) leren’. ‘Het is een werk over taal en taalbarrières. Wanneer je in een land bent waar je de taal niet spreekt, verstaat, leest of schrijft, merk je dat je maar zo slim bent als de hoeveelheid taal die je tot je beschikking hebt. 学习汉语吧!

Frans van Tartwijk woont en werkt in Amsterdam. Hij maakt schilderijen, tekeningen, architectuurmodellen en – samen met Guda Koster – performances. Zijn werk is een commentaar op de wereld om ons heen, maar met een flinke dosis humor.

两个中国妇女举着某种带有中文文字的横幅。像一个没有人理解的广告。看起来她们是在做示范。对于那些中文不是很流利的人来说,正确的翻译是’让我们学习中文(或普通话)’。’这是一部关于语言和语言障碍的作品。当你身处一个不说、不懂、不读、不写语言的国家时,你会发现,你的聪明程度与你所掌握的语言量一样。学习汉语吧!

Frans van Tartwijk在阿姆斯特丹生活和工作。他创作绘画、素描、建筑模型,并与古达-科斯特一起表演。他的作品是对我们周围世界的评论,但也有一定的幽默感。

Frans van Tartwijk
Let's learn Chinese