henrique van putten – maart 2023

Henrique van Putten woont en werkt in Gouda. Haar ‘dieren’ zijn soms herkenbaar, maar vaak ook fantasie- of fabeldieren. Ze gebruikt daarvoor allerlei materiaal maar textiel is altijd de basis. Het zijn nooit een natuurgetrouwe afbeeldingen, er is altijd iets ‘aan de hand’. Ze geeft de dieren menselijke eigenschappen mee. Of beter gezegd, menselijke tekortkomingen. Zoals de angst voor elkaar en de dood, eenzaamheid en machteloosheid. Toch is haar werk niet zwaar. Door kleurgebruik en de speelsheid van haar ontwerpen voel je begrip voor en medeleven met de onbeholpenheid van dier en mens. 

what my hands once held
What my hands once held